PRODUSE

MENIU

Protecţia datelor personale

Stimați clienți,

Stimați parteneri,

Documentul de mai jos conține informații generale privind modul în care procesăm informațiile dvs. personale.

În ceea ce privește o nouă legislație a Uniunii Europene, textul conținut în acest document a fost elaborat de comun acord cu Parlamentul European (UE) și cu Directiva Comisiei nr. 2016/679. Directiva se referă la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, luând în considerare partajarea gratuită a acestor informații și anularea Directivei 95/46 / ES (GDPR - Regulamentul general privind protecția datelor) din 27 aprilie 2016.

Pentru a obține cât mai multă claritate, textul este pregătit într-o formă de întrebări și răspunsuri.

Veți învăța informațiile în următoarele secvențe:

 1. Cine este administratorul dvs. de date personale?
 2. În ce scop avem nevoie de datele dvs. personale?
 3. Care sunt interesele noastre autorizate?
 4. Cum au fost obținute datele cu caracter personal?
 5. Ce categorii de date personale sunt procesate?
 6. Care este baza legislativă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
 7. Să transmitem informațiile personale unui alt subiect?
 8. Să furnizăm informațiile personale țărilor terțe sau organizațiilor internaționale?
 9. Pentru cât timp stocăm datele personale?
 10. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți aplica?
 11. Informațiile dvs. personale sunt evaluate automat?

Prin prezenta, vă prezentăm informațiile generale pe care suntem obligați să le furnizăm ca administrator de date cu caracter personal.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la tratarea datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați.

1 Cine este administratorul dvs. de date personale?

Administratorul este o persoană care (în mod independent sau în colaborare cu ceilalți) definește scopurile și ia decizii cu privire la modul în care datele dvs. personale trebuie tratate. Administratorul dvs. de date personale este următoarea companie:

MAGSY RO SRL, Santăului 27, 410144 Oradea, Bihor, RO

Puteți contacta administratorul folosind adresa de e-mail: office@magsy.ro

2 În ce scop avem nevoie de datele dvs. personale?

Administratorul procesează datele personale după cum urmează:

 • Furnizarea de închidere și de completare ulterioară a obligației contractuale între administrator și dvs. (articolul 6, secțiunea 1, litera b) din GDPR). Din această relație apar și alte obligații legale; din acest motiv, administratorul trebuie, de asemenea, să vă proceseze informațiile personale în acest scop (articolul 6, secțiunea 1, litera c) din GDPR);
 • Protecția intereselor sale autorizate (articolul 6, secțiunea 1, litera f) din GDPR) a fost înțeleasă ca fiind, mai presus de toate, scopuri de marketing. Pentru a vă asigura că administratorul adaptează în cel mai bun caz informațiile de afaceri și oferta produselor sale la nevoile dvs., va trebui să obțină consimțământul dvs. fără echivoc (articolul 6, secțiunea 1, litera a) din GDPR) pentru acest scop de procesare.

În general, furnizarea de date cu caracter personal administratorului este o cerință legală și contractuală. În ceea ce privește furnizarea de date cu caracter personal în scopuri de marketing care nu reprezintă îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale ale administratorului, este necesară aprobarea dumneavoastră. În cazul în care aprobarea dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing nu este acordată administratorului, aceasta nu înseamnă că, în consecință, administratorul refuză să vă furnizeze produsul sau serviciul pe baza unui contract.

3 Care sunt interesele noastre autorizate?

Datele dvs. personale sunt procesate de administrator pentru a-și proteja și interesele autorizate. Mai presus de toate, interesele autorizate de administrator includ completarea corectă a tuturor obligațiilor contractuale ale administratorului, completarea corectă a tuturor obligațiilor legale ale administratorului, marketingul, administrarea afacerilor și protecția proprietății și, nu în ultimul rând, asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile.

4 Cum au fost obținute datele cu caracter personal?

Administratorul a obținut datele dvs. personale direct de la dvs., și anume din formularele completate, comunicările sau contractele încheiate. În plus, datele dvs. personale pot proveni și din resursele publice, registrele, înregistrările precum registrul comerțului, registrele debitorilor, registrele de profesii etc. Mai mult, există posibilitatea ca administratorul să primească datele de la terțe părți cu care cooperează, autorizați să acceseze și să proceseze informațiile dvs. personale. De asemenea, informațiile ar putea fi obținute de pe internet, unde ați fi putut publica datele de unul singur..

5 Ce categorii de date personale sunt procesate?

Pentru a vă asigura de satisfacția dvs. pe baza unei îndepliniri adecvate a angajamentelor dvs., a oferi obligații legale, pentru a vă asigura servicii personalizate de ofertă și servicii de administrare, precum și pentru toate scopurile menționate mai sus, administratorul procesează următoarele categorii de date personale:

 • Date generale de identificare - numele, prenumele, adresa poștală (livrare);
 • Informații de contact - număr de telefon și adresă de e-mail;
 • pagina Web de unde un client a vizitat pagini web MAGSY;
 • Adresa IP;
 • Data și ora accesului;
 • Posibilă întrebare pentru vizitatori;
 • Vizitator de pagini web - informații despre browser și sistem de operare.

6 Care este baza legislativă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Procesul de legitimare este dat de articolul 6, secțiunea 1 din GDPR. Conform prevederii, prelucrarea este legală în cazul în care este indispensabilă pentru a umple contractul, pentru a respecta obligațiile legale ale administratorului, pentru a proteja interesele autorizate ale administratorului sau când datele sunt tratate pe baza unei aprobări pe care ne-ați dat-o.

7 Să transmitem informațiile personale unui alt subiect?

Informațiile personale pot fi cunoscute angajaților noștri și următoarelor companii care au cooperat:

 • Biroul de contabilitate externă;
 • Transportatorul în cauză;
 • Administratori de sisteme informatice.

Am încheiat contracte cu toți acești colaboratori și companii. Contractele le obligă să vă trateze datele personale obținute într-un mod dat de regulamentul GDPR.

Prin urmare, din punctul de vedere al obligațiilor legale, trebuie să furnizăm informațiile personale organizațiilor guvernamentale, cum ar fi administratorii fiscali, instanțele, organele de urmărire penală sau organele de supraveghere a pieței de capital.

8 Să furnizăm informațiile personale țărilor terțe sau organizațiilor internaționale?

Nu vom transmite datele dvs. personale către țări din afara Uniunii Europene și / sau pe piața europeană.

9 Pentru cât timp stocăm datele personale?

Vom salva datele personale numai pentru o perioadă necesară procesării lor. După expirarea perioadei, le vom face anonime sau vor fi eliminate într-un mod sigur și ireversibil, pentru a preveni folosirea lor necorespunzătoare.

10 Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți aplica?

Administratorul se străduiește să vă proceseze datele în mod corespunzător și, mai presus de toate, în siguranță. Vă garantăm drepturile descrise în acest articol. Puteți aplica acest lucru la administrator.

Puteți aplica drepturile dvs. într-un formular scris, pe care îl trimiteți fie la adresa de e-mail, fie la adresa poștală, conform prevederilor din secțiunea 1.

Toate comunicările și comentariile referitoare la drepturile pe care le aplicați sunt furnizate de administrator gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cerința dvs. nu este rezonabilă sau suficient de evidentă, mai ales dacă este repetată, administratorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă ținând cont de costurile de administrare aferente informațiilor furnizate. În cazul cerințelor repetate de furnizare a copiilor datelor cu caracter personal prelucrate, administratorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă adecvată pentru costurile de administrare suportate din acest motiv.

Administratorul va da comentarii și posibile informații cu privire la măsurile luate în termenul cel mai scurt posibil, cel târziu în termen de o lună. Dacă este necesar, în cazul unei complexități și al unui număr mare de cerințe, administratorul are dreptul să prelungească termenul cu două luni. În ceea ce privește extensia și raționamentul acesteia, veți fi informat de către administrator.

10.1 Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale

Aveți dreptul la informații de către administrator dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu. În caz contrar, aveți dreptul să solicitați informațiile de la administrator, în special în ceea ce privește identitatea și datele de contact ale administratorului, adjunct și, eventual, reprezentant pentru protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, trebuie furnizate informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date personale, destinatarii, categoriile de destinatari ai datelor personale, administratorii autorizați, liste cu drepturile dumneavoastră, posibilitățile de contactare a Oficiului pentru protecția datelor personale, resursele de date personale prelucrate.

În cazul în care administratorul este dispus să proceseze mai departe informațiile dvs. personale, pentru alt scop decât cel pentru care a fost primit, acesta vă va oferi, înainte de prelucrarea ulterioară în cauză, informațiile despre acest scop, precum și alte informații relevante.

Informațiile care vi se oferă în ceea ce privește această cerere corectă sunt deja conținute în acest text. Cu toate acestea, acest lucru nu vă împiedică să vă cereți mai mult.

10.2 Dreptul la accesul datelor dvs. personale

Aveți dreptul la informații de către administrator dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu. În cazul în care datele sunt procesate, aveți acces la următoarele informații: scopuri de procesare, categorii de date cu caracter personal, categorii și / sau destinatari, timp pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, informații despre drepturile dumneavoastră (adică drepturile de necesită acțiuni de corectare / ștergere a erorilor, limitări de procesare, opoziție împotriva acestei procesări), dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, informații sursă de date cu caracter personal, informații privind luarea deciziilor automate și profilarea acestora, precum și informațiile cu privire la procedura utilizată. De asemenea, informațiile care se referă la sensul și consecințele așteptate de la o astfel de procesare către dvs., informații și garanție, în cazul în care datele sunt predate unor terțe persoane sau organizații internaționale, intră în această categorie. Aveți dreptul să preluați copii ale datelor dvs. personale procesate. Cu toate acestea, drepturile altor persoane nu pot fi afectate de dreptul dvs. de a obține copii adecvate.

10.3 Dreptul de a corecta erorile

În cazul în care, de exemplu, modificați adresa dvs. rezidențială, numărul de telefon sau orice alt fapt considerat drept informații personale, aveți dreptul să apelați la administrator pentru a schimba datele personale pe care le procesează. În plus, aveți dreptul să completați datele dvs. personale incomplete, chiar și sub forma unei declarații suplimentare.

10.4 Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

În anumite situații definite, aveți dreptul să solicitați ștergerea de informații personale de la administrator. Aceasta se întâmplă de ex. în situațiile în care informațiile prelucrate nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus. După ce timpul necesar a trecut, administratorul șterge automat datele dvs. personale. Cu toate acestea, puteți contacta administratorul cu privire la cerința dvs. în orice moment. După aceasta, cerința dvs. va fi supusă unui proces de evaluare individuală. În ciuda dreptului dvs. de a șterge datele, administratorul poate fi obligat sau poate avea un interes autorizat să vă păstreze informațiile personale. Vă vom informa despre procesarea cerințelor dvs. în detaliu.

10.5 Dreptul la limitările procesării

Administratorul tratează informațiile dvs. personale doar la minimul necesar. Cu toate acestea, în cazul în care considerați că administratorul, de ex. depășește scopurile menționate mai sus, puteți depune o cerință care să precizeze că doriți ca prelucrarea datelor dvs. personale să aibă doar scopuri legislative minime. De asemenea, puteți solicita blocarea datelor dvs. personale. Apoi, cererea dvs. este supusă unei evaluări individuale și veți fi informat cu privire la prelucrarea acesteia în detaliu.

10.6 Transferabilitatea datelor este corectă

În cazul în care doriți ca administratorul să vă dea datele personale unui alt administrator sau unei alte companii, administratorul va transmite datele dvs. unui subiect definit de dvs. într-un format adecvat. Aceasta se aplică situațiilor în care actele administratorului nu sunt limitate de legislația în vigoare sau de orice alte obstacole importante.

10.7 Dreptul de a face o obiecție și dreptul de a lua o decizie automată individuală

Dacă credeți sau ați descoperit că administratorul își desfășoară activitatea de prelucrare a datelor dvs. personale în dezacord cu principiile dvs. private și de protecție a vieții personale sau dacă credeți că administratorul acționează în dezacord cu legislația în vigoare (cu privire la faptul că informațiile dvs. personale sunt prelucrate de către administratorul care se bazează pe interese publice sau autorizate sau este procesat în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare sau în scopuri statistice sau scopuri de cercetare științifică sau istorică), puteți contacta administratorul și le puteți cere explicații și / sau remedierea defecțiunilor situația a avut loc.

În plus, obiecția poate fi formulată și direct, împotriva procesului de luare a deciziilor și a procesului decizional automatizat.

10.8 Dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Puteți contacta în orice moment un organism de supraveghere adecvat cu inițiativa sau reclamația dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

10.9 Dreptul de a retrage un consimțământ

O aprobare acordată în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale poate fi retrasă în orice moment. Acest lucru se poate face într-o formă scrisă care va fi trimisă fie la adresa de e-mail, fie la adresa de corespondență menționată în secțiunea 1.

11 Informațiile dvs. personale sunt evaluate automat?

Informațiile dvs. personale nu sunt evaluate automat. Nu este utilizat în procesul de luare a deciziilor sau în procesul decizional automat în ceea ce privește activitățile de marketing ale administratorului.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram